Preverbalna komunikacija

Preverbalna komunikacija

Gostovanje u emisiji 150 minuta

  • Šta je preverbalna komunikacija?
  • Kako se razlikuje od neverbalne komunikacije?
  • Da li se sa njom rađamo ili se ona razvija tokom čitavog života?
  • U kakvoj je vezi sa emocijama?
  • Čemu služi preverbalna komunikacija?
  • Koja je uloga roditelja u razvoju preverbalne komunikacije?

Ostavi komentar