Prvi korak

Kako napraviti prvi korak…

Prva seansa zakazuje se minimum jedan dan ranije pozivom na broj telefona 069/305-7770 ili slanjem poruke na e-mail: lea_mih@yahoo.com.

Prve dve seanse predviđene su za upoznavanje i formulisanje pritužbe (problema zbog koga klijent dolazi), kao i za okvirno utvrđivanje dužine terapijskog procesa.

Seanse se održavaju jednom nedeljno u trajanju od sat vremena. Radi lakše organizacije obično se utvrdi fiksni termin kada će klijent dolaziti, a ako to nije moguće termin se zakazuje po dogovoru.

Psihoterapeut i klijent dužni su da eventualno otkazivanje seanse najave minimum dva sata pre njenog otpočinjanja.

Ista pravila važe i za usluge online savetovanja.