Neko te posmatra!

Neko te posmatra!

Optičke varke ili optičke iluzije su “krivo” percipirane pojave koje često mogu biti zbunjujuće. Optičke varke uključuju samo pojave koje percipiraju oči, a perceptivne uključuju sve pojave koje percipiramo (svim čulima). Neke perceptivne varke su uzrokovane nesavršćenošću naših čula (npr. tromost oka), a neke radom našeg mozga. Perceptivne varke treba razlikovati od halucinacija. One se razlikuju po tome što kod perceptivnih varki stimulus postoji, ali je krivo percipiran, dok kod halucinacija stimulusa nema.

2 Comments
Leave a reply