Eros i Tanatos

Eros i Tanatos

Eros ili nagon života je, kaže Frojd, nagon “koji stalno teži obnovi života i koji ga stalno obnavlja”. U grčkoj mitologiji Eros oličava i slavi telesnu ljubav. On je simbol strasti koja obuzme bogove i ljude i nagoni ih da uspostavljaju intimne odnose kojim obnavljaju život kosmosa. U Frojdovoj teoriji Eros objedinjuje sve nagone samoodržanja individue (glad, žeđ, nagone ega) i nagone održanja vrste (seksualne nagone). Cilj ovog nagona je održanje i uvećanje života. Po svojoj prirodi Eros teži povezivanju jedinica života u sve veće celine, kao i njihovom očuvanju. On je osnova ne samo braka i porodice,već svake socijalne zajednice i kulture.

U svojoj knjizi “Sa one strane principa zadovoljstva”, Frojd ističe da je “cilj života smrt”. On je primetio da, nakon traumatičnog iskustva, ljudi često “obnavljaju” iskustva. Zaključuje da ljudi nesvesno imaju želju za smrću, ali je ona u velikoj meri ublažena životnim instiktom. Po mišljenju Frojda, autodestruktivno ponašanje je energija koju je stvorio instinkt smrti, Tanatos. Kada je se ova energija ispolji spolja, na druge ljude, onda se to označava agresijom ili nasiljem.

Borba Erosa i Tanatosa je najbitniji sadržaj života uopšte. Eros je ona moćna sila koja može da se suprostavi mržnji, nasilju, okrutnosti i svim vidovima agresivnosti. Kao rezultat ove gigantske borbe dva moćna nagona, kao plod njihovog neizbežnog sukoba, nastaju veoma raznolike, najniže i najviše manifestacije života: sadizam, mržnja, rat,mazohizam, neuroze sudbine, negativna terapijska reakcija ali i ljubav, književnost, religija i kultura.

One Comment
Leave a reply