Psihoanalitički pokret

Psihoanalitički pokret

Psihološki pojmovi i teorije koje je razvio Sigmund Frojd predstavljaju nesumnjivo najuticajniji sistem mišljenja razvijen krajem prošlog veka. Iako se Frojdovoj psihologiji mogu postaviti zamerke zbog subjektivnosti, pesimističkih shvatanja čoveka, redukcionizma i determinizma, ne može se poreći njen neprekinuti uticaj na naš način shvatanja sebe, drugih i sveta. Mnogi Frojdovi prvobitni saradnici, kao Jung, Adler, Rajh i Rank, odvojili su se od Frojdovih shvatanja zbog njegove svojevrsne pristrasnosti i beskompromisnosti. Ipak, Frojdove su ideje ostale referentne tačke u odnosu na koje su oni razvijali svoje teorijske pojmove i psihoanalitičke metode.

Leave a reply