✉ Kontakt

Psihološko savetovalište Psiholjub

Psihoterapeut: Leonora Pavlica

Adresa: Pavla Pavlovića 2b, Beograd (Zvezdara)

Telefon za zakazivanje: 069/305-7770

E -mail: lea_mih@yahoo.com