Grupe podrške za anksiozne

Grupe podrške za anksiozne predstavljaju organizovane susrete koji se odvijaju jednom nedeljno (vikendom) u trajanju od dva sata. Grupe su male, intimne i broje do 12 članova.

Ideja za rad u grupi sa anksioznim osobama nastala je zato što nam se sve veći broj ljudi sa ovim problemima javlja za pomoć. Takođe, procenjeno je da anksiozni ljudi najčešće jako dobro reaguju na grupni tretman i da se uz podršku drugih članova i međusobno deljenje iskustava osećaju komforno, zaštićeno i brže napreduju.

Video klipove, testove za procenu nivoa anksioznosti i tekstove o ovoj temi možete preuzeti OVDE.