Online savetovanje

Online savetovanje je savremena forma psihološke pomoći nastala kao rezultat ubrzanog tempa života i tehnološkog razvoja. Životni stil čoveka današnjice i sve veći profesionialni zahtevi koji se pred njega postavljaju dobro se uklapaju sa ovakvom formom rada na sebi.

Online savetovanje je posebno pogodno za:

  • ljude koji žive u manjim sredinama gde im profesionalna psihološka pomoć nije dostupna ili je odlazak terapeutu predmet stigme,
  • ljude koji žive van svoje matične zemlje pa se zbog jezičke barijere ne mogu obratiti tamošnjim stručnjacima,
  • one koji zbog prirode svog posla nemaju vremena za putovanje od i do radnog mesta terapeuta,
  • osobe sa invaliditetom i drugim smetnjama koje im otežavaju kretanje,
  • agorafobične osobe i one sa smanjenim vitalnim dinamizmima (teško depresivne),
  • kao i za one koji preferiraju potpunu intimnost i udobnost svoga doma.

Online savetovanje je veoma slično klasičnom psihoterapijskom radu – termini se unapred zakazuju, traju sat vremena i obavljaju se jednom nedeljno; mogu biti u formi psihološkog savetovanja ili psihoterapije.

Više o ovoj formi rada vidite OVDE.