Online savetovanje

Online savetovanje je savremena forma psihološke pomoći nastala kao rezultat ubrzanog tempa života i tehnološkog razvoja. Životni stil čoveka današnjice i sve veći profesionialni zahtevi koji se pred njega postavljaju dobro se uklapaju sa ovakvom formom rada na sebi.

Online savetovanje je posebno pogodno za:

  • ljude koji žive u manjim sredinama gde im profesionalna psihološka pomoć nije dostupna ili je odlazak terapeutu predmet stigme,
  • ljude koji žive van svoje matične zemlje pa se zbog jezičke barijere ne mogu obratiti tamošnjim stručnjacima,
  • one koji zbog prirode svog posla nemaju vremena za putovanje od i do radnog mesta terapeuta,
  • osobe sa invaliditetom i drugim smetnjama koje im otežavaju kretanje,
  • agorafobične osobe i one sa smanjenim vitalnim dinamizmima (teško depresivne),
  • kao i za one koji preferiraju potpunu intimnost i udobnost svoga doma.

Online savetovanje je veoma slično klasičnom psihoterapijskom radu – termini se unapred zakazuju, traju sat vremena i obavljaju se jednom nedeljno; mogu biti u formi psihološkog savetovanja ili psihoterapije (razliku videti OVDE).

Psihoterapijski rad uživo oslanja se pretežno na čulo vida, sluha i u izuzetnim prilikama na čulo dodira. Rad na sebi preko skype-a omogućava vizuelnu i auditivnu razmenu, ali je taktilna onemogućena. Međutim, primećeno je da većini klijenata nije potrebna taktilna stimulacija u vidu rukovanja, tapšanja po ramenu ili zagrljaja, pa ovo ne bi trebalo da bude značajna prepreka. Ako terapeut proceni da je klijentu neophodan prisniji kontakt može ga uputiti na klasičnu formu terapije uživo i preporučiti mu nekog kolegu. Ovo se najčešće dešava kod ljudi koji su u procesu žalovanja, kod dece, anksioznih, žrtava zlostavljanja ili onih koji prosto imaju takav senzibilitet da im je neophodna veća bliskost u radu.

I konačno, online savetovanje zahteva iskusnog terapeuta koji ima istančane veštine opservacije (posebno neverbalnog sadržaja), jer je ono što terapeut vidi preko ekrana limitirano u odnosu na širu sliku koja se dobija živim kontaktom.