Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija podrazumeva psihoterapijski rad u grupi koja broji od 4 do 8 članova. Grupe su male, intimne i svaki član grupe obavezuje se na poverljivost podataka ostalih članova.

Grupe se formiraju na osnovu nekog od 2 kriterijuma:

  1. po uzrastu – članovi su uzrasno bliski, ali imaju heterogene probleme
  2. po specifičnosti problematike – članovi dele slične psihološke probleme i/ili imaju slične psihoterapijske ciljeve.

Grupe se održavaju jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje (po dogovoru terapeuta i članova) i traju dva sata.

Svaki pojedinačan susret može se strukturisati na jedan od ova dva načina:

1) Kao individualni psihoterapijski rad u grupi – fokus tokom susreta je na jednom članu koji je voljan da sa grupom podeli svoje iskustvo, dok ostali članovi imaju funkciju socijalnog ogledala (iznose kako oni vide klijentov problem, daju konstruktivne predloge za rešenje problema, dopunjuju svojim sličnim iskustvima, itd.)

2) Kao kolektivni rad u grupi – članovi na početku susreta biraju temu koja je svima bliska i svi imaju podjednako vremena za izlaganje na datu temu.