Psihološka podrška trudnicama

Trudnoća je istovremeno blagoslov i faza prekretnice u životu svake žene. To je period burnih promena (hormonskih, fizičkih, emotivnih, socijalnih) koje od žene zahtevaju manje ili veće prilagođavanje. Naše savetovalište iz tih razloga nudi različite forme psihološke podrške trudnicama, od savetovanja kako da se buduća mama pripremi za novu ulogu i kako da izgradi kvalitetnu mrežu podrške, do psihoterapijskog rada sa anksioznim i ženama koje su nakon trudnoće razvile postporađajnu depresiju.

Više o povezanosti trudnoće sa anksioznošću i depresijom vidite OVDE.