Porodična psihoterapija

Porodična psihoterapija obuhvata rad sa jednim ili oba roditelja i detetom/decom. Susret neće biti realizovan ukoliko nisu prisutni svi članovi koji su se obavezali na ovu formu psihoterapijskog rada.

Podrazumeva se da su svi uključeni članovi spremni da prihvate udeo sopstvene odgovornosti u trenutnoj dinamici porodičnog sistema i da je svako od njih ponaosob voljan da se menja.

Porodična psihoterapija nije fokusirana na traženje “žrtvenog jarca” (člana porodice koji je jedini odgovoran za njeno neadekvatno funkcionisanje). Naprotiv, porodica se tretira kao mehanizam u kome je svaka karika zaslužna za funkcionisanje “mehanizma” u celini.

Postoje različite forme porodične psihoterapije. U našem savetovalištu je u ponudi konstruktivistička porodična psihoterapija. Više o specifičnostima ovog pristupa vidite OVDE.