Bračna i psihoterapija parova

Bračna i psihoterapija parova je forma rada u kojoj učestvuju terapeut i oba partnera, nezavisno od njihovog bračnog statusa. Namenjena je svima koji smatraju da je njihov partnerski odnos:

 • neadekvatan,
 • u fazi zastoja ili
 • korektan, ali bi mogao biti i bolji.

Psihoterapija parova koju nudimo u našem savetovalištu oslanja se na model britanskih terapeuta Pitera Kaminsa i Dine Pekale. Ovaj model je pokazao višedecenijsku uspešnost u radu sa parovima na klinici Koventri.

Seanse sa parovima se izvode po ciklusima. Jedan ciklus traje 5 seansi – prva seansa: zajednički dolazak, druga seansa: zajednički dolazak, treće seansa: pojedinačan dolazak, četvrta seansa: pojedinačan polazak, peta seansa: zajednički dolazak (2+2+1+1+2).

Za svaki ciklus postavlja se konkretan cilj i radi se na njegovoj realizaciji, posle čega sledi formulisanje novog cilja, odnosno otvaranje novog ciklusa. Parovi dolaze na onoliko ciklusa koliko smatraju da je neophodno da bi svi njihovi ciljevi bili ispunjeni.

Psihoterapija parova uključuje rad na sledećim oblastima:

 • bolje upoznavanje sebe i dolaženje u kontakt sa sopstvenim uverenjima i emocijama;
 • mapiranje ključnih mesta kojima smo nezadovoljni u odnosu i njihova precizna lokalizacija;
 • osvešćivanje sopstvenog doživljaja partnerskog odnosa, kao i pokušaj da se razume način na koji taj odnos sagledava partner/ka;
 • određivanje cilja, odnosno smera u kome naš partnerski odnos želimo da se razvija; utvrđivanje razloga zašto odnos trenutno nije takav, kao i eventualnih prepreka koje nam stoje na tom putu;
 • utvrđivanje nivoa/dubine promene koja je potrebna da se desi, da bismo postali zadovoljni partnerskim odnosom;
 • shvatanje sopstvene uloge u datom odnosu, posledica koje takva uloga sa sobom nosi, kao i razloga zašto uporno ostajemo u toj ulozi, iako nam se u praksi to ne pokazuje kao najbolja alternativa;
 • osvešćivanje načina na koje doživljavamo svog partnera/ku, i posledica takvog pozicioniranja partnera u našem životu po harmoničan odnos sa njim;
 • istraživanje bazičnih potreba partnera i učenje korisnih strategija za zadovoljenje ovih potreba na alternativan način;
 • ispitivanje komunikacijskih stilova i rad na strategijama za uspešno rešavanje konflikata u partnerskom odnosu, i drugo.

Više o najčešćim partnerskim problemima možete videti OVDE.