Psihološko savetovalište

Psihološko savetovalište Psiholjub vodi Leonora Pavlica, MSc klinički psiholog, sertifikovani konstruktivistički psihoterapeut i psihološki savetnik.

Savetovalište se nalazi u Beogradu (Zvezdara)

Kontakt telefon: 069/305-7770

E-mail: lea_mih@yahoo.com

psiho

Psihoterapeut Leonora Pavlica poseduje sledeće licence:

 • Diploma iz konstruktivističke psihoterapije i savetovanja, Udruženje konstruktivista Srbije
 • Nacionalni sertifikat iz psihološkog savetovanja, Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije
 • Nacionalni sertifikat za psihoterapiju, Savez društava psihoterapeuta Srbije
 • Evropski sertifikat iz psihološkog savetovanja, European Association for Counselling
 • Položen stručni ispit za zdravstvenog saradnika pri Ministarstvu zdravlja

Psihološko savetovalište pruža sledeće vrste usluga:

 • Individualna psihoterapija
 • Bračna i psihoterapija parova
 • Porodična psihoterapija
 • Online savetovanje
 • Grupna psihoterapija
 • Psihološko savetovanje
 • Grupe podrške za anksiozne
 • Savetodavni rad sa decom i adolescentima
 • Psihološka podrška trudnicama

Radno vreme psihološkog savetovališta:

 • Svakim radnim danom od 12 do 21h
 • Termini se unapred zakazuju pozivom na broj telefona ili slanjem e-mail poruke

Psihološko savetovalište Psiholjub specijalizovano je za rad na sledećim oblastima:

 • depresija
 • postporođajna depresija
 • panični napadi
 • anksioznost
 • fobije
 • opsesivno-kompulsivni poremećaj
 • problemi u učenju i javnom nastupu
 • komunikacione barijere
 • poremećaji ličnosti (granični, narcistični…)
 • poremećaji ishrane (bulimija, anoreksija, gojaznost)
 • kratko fokusirano savetovanje u cilju razrešenja dileme
 • socijalni problemi (granice, prilagođavanje, samopouzdanje, konflikti)
 • emocionalni problemi (rad na besu, krivici, stidu…)
 • problemi u partnerskom odnosu, itd.

“U svom terapijskom radu nastojim da svakom klijentu priđem kao kompleksnoj i specifičnoj individui koja ima osoben problem. Cilj nije smeštanje klijentovog problema u određenu fioku sa njima sličnima, već individualizovan pristup problemu. Pristalica sam stava da efikasan tretman nikada ne moze biti univerzalan. Okolnosti, uslovi, drugi ljudi i putevi koji su osobu doveli do stanja u kome se trenutno nalazi, kao i načini na koje se konkretna osoba sa tim nosi i kako to proživljava, zasigurno su jedinstveni. Krajnji smisao terapije nije promena osobe do nivoa na kome ne moze da prepozna svoj odraz u ogledalu. Naprotiv, akcenat je na menjanju stanja uma, i to na takav način da osoba može da prihvati i živi sa svojim prošlim iskustvima bez straha i osude, dok je istovremeno kadra da se uz nove strategije prilagodi okolnostima koje dolaze”.

Leonora Pavlica, psihoterapeut