Services

Services

Individualna psihoterapija je proces u kome psihoterapeut nastoji da proizvede promenu u strukturi ličnosti pojedinca, a koja će mu omogućiti bolje funkcionisanje u svetu. Akcenat

  Psihološko savetovanje je vrsta formalne psihološke pomoći osobi koja ima neki uži, konkretan problem ili dilemu. Podrazumeva se da je taj problem izolovan i

  Online savetovanje je savremena forma psihološke pomoći nastala kao rezultat ubrzanog tempa života i tehnološkog razvoja. Životni stil čoveka današnjice i sve veći profesionialni

Bračna i psihoterapija parova je forma rada u kojoj učestvuju terapeut i oba partnera, nezavisno od njihovog bračnog statusa. Namenjena je svima koji smatraju da

Porodična psihoterapija obuhvata rad sa jednim ili oba roditelja i detetom/decom. Susret neće biti realizovan ukoliko nisu prisutni svi članovi koji su se obavezali na

Grupna psihoterapija podrazumeva psihoterapijski rad u grupi koja broji od 4 do 8 članova. Grupe su male, intimne i svaki član grupe obavezuje se na

  Savetodavni rad sa decom i adolescentima podrazumeva pružanje psihološke podrške maloletnim osobama, te stoga zahteva prisustvo roditelja. Po želji deteta, roditelj može učestvovati u

  Grupe podrške za anksiozne predstavljaju organizovane susrete koji se odvijaju jednom nedeljno (vikendom) u trajanju od dva sata. Grupe su male, intimne i broje

  Trudnoća je istovremeno blagoslov i faza prekretnice u životu svake žene. To je period burnih promena (hormonskih, fizičkih, emotivnih, socijalnih) koje od žene zahtevaju

Kako napraviti prvi korak...

 

Saznaj više