Radionica: Unapređenje partnerskog odnosa

Radionica je koncipirana kao edukativno-iskustveni tip susreta, koji je namenjen:

1) pojedincima i parovima koji žele da aktivno istraže svoj partnerski odnos,
2) edukantima svih psihoterapijskih modaliteta koji žele da se profesionalno unaprede.

* Svi učesnici dobijaju Sertifikat o pohađanju psihološko-iskustvene radionice u trajanju od 6 časova!

Realizacija

Radionica će biti sprovedena u dva vikend susreta:
– Prvi susret – 20.11. 2016., od 16 do 19h
– Drugi susret – 27.11.2016., od 16 do 19h

Broj mesta je ograničen.

Mesto održavanja: EETT Centar, Đuke Dinića 14 (kod Vukovog spomenika), Beograd

Cena: 3.000 RSD; plaćanje je po dolasku na radionicu.

Napomena: Zbog prorađivanja brojnih tehnika ponesite pribor (svesku i olovku)!

Voditelji radionice

  • Nađa Šarenac (sertifikovani porodični psihoterapeut, trener emocionalnih kompetencija -O.L.I.metod )
  • Leonora Pavlica (MA klinički psiholog, sertifikovani konstruktivistički psihoterapeut)

Prijava za učešće na radionici

Pošaljite Vaše ime, prezime i kontakt telefon na:

nadja.sarenac@gmail.com ili
lea_mih@yahoo.com

ili zakažite telefonskim putem:

069/305-7770 (Leonora Pavlica)
064/261- 8748 (Nađa šarenac)

Program radionice

Edukativni deo temelji se na teorijskim postavkama britanskih psihoterapeuta Pitera Kaminsa i Dine Pekale, čiji je model pokazao višedecenijsku uspešnost u radu sa parovima na klinici Koventri. (Voditeljke radionice pohađale su trening „Working With Couples“, pomenutih autora).

Ovaj deo radionice uključuje rad na sledećim oblastima:

bolje upoznavanje sebe i dolaženje u kontakt sa sopstvenim uverenjima i emocijama;
• razvijanje sposobnosti za ljubav kroz jačanje emocionalnih kompetencija;
• mapiranje ključnih mesta kojima smo nezadovoljni u odnosu i njihova precizna lokalizacija;
• osvešćivanje sopstvenog doživljaja partnerskog odnosa, kao i pokušaj da se razume način na koji taj odnos sagledava partner/ka;
• određivanje cilja, odnosno smera u kome naš partnerski odnos želimo da se razvija; utvrđivanje razloga zašto odnos trenutno nije takav, kao i eventualnih prepreka koje nam stoje na tom putu;
• utvrđivanje nivoa/dubine promene koja je potrebna da se desi, da bismo postali zadovoljni partnerskim odnosom;
• shvatanje sopstvene uloge u datom odnosu, posledica koje takva uloga sa sobom nosi, kao i razloga zašto uporno ostajemo u toj ulozi, iako nam se u praksi to ne pokazuje kao najbolja alternativa;
• osvešćivanje načina na koje doživljavamo svog partnera/ku, i posledica takvog pozicioniranja partnera u našem životu po harmoničan odnos sa njim;
• istraživanje bazičnih potreba učesnika, a čije je zadovoljenje u većoj meri zahtevano od partera, i učenje korisnih strategija za zadovoljenje ovih potreba na alternativan način;
• ispitivanje komunikacijskih stilova i rad na strategijama za uspešno rešavanje konflikata u partnerskom odnosu;
• edukovanje učesnika o značaju promene sopstvenog ponašanja, a koje pobija učestalu opasku učesnika „zašto baš ja da se menjam, to je nepravda!“.

Iskustveni deo radionice služi da se prethodno stečene informacije oprobaju u praksi. Kroz niz zanimljivih i korisnih primera, kao i upotrebom brojnih psihoterapijskih tehnika (Samokarakterizacija, ABC tehnika, Mreža zavisnosti, Genogram, Leptir-mašne, Fixed role, Beli papir…) učesnici će „in vivo“ moći da osete direktne efekte promene i steknu pregršt ideja za dalji konstruktivni rad na ojačanju svog partnerskog odnosa.

Teorijski koncepti i tehnike koje će učesnici imati prilike da upoznaju, baziraju se na sledećim psihološkim pristupima: Konstruktivizam, Sistemska porodična terapija, O.L.I integrativna psihodinamska terapija.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezano za realizaciju radionice, slobodno nas kontaktirajte 🙂

Leave a reply