Zašto se neki ljudi "trljaju" u autobusu?!

Da li ste ikada imali prilike da osetite na javnom mestu (npr. u GSP-u) kako se neko trlja o vas? Sigurna sam da jeste, ili vam je bar neko pričao o takvom iskustvu. Možda vas je interesovalo šta je sa tim ljudima, da li su poremećeni, izopačeni ili naprosto bezobrazni pa koriste svaku priliku?

Reč je o froterizmu! Specifičnoj parafiliji koja se iskazuje kroz sklonost nekonsenzualnom trljanju o telo druge osobe u svrhu postizanja seksualnog zadovoljstva. Tom prilikom se najčešće koriste ruke ili genitalije, a kao predmet trljanja mogu biti i genitalije druge osobe. U najvećem broju slučajeva froteristi su muškarci, a njihove žrtve žene, iako postoje i slučajevi žena koje na taj način uznemiravaju muškarce, kao i muških froterista čija su meta drugi muškarci. Froterizam čija su meta deca obično predstavlja prvi stadijum seksualnog zlostavljanja dece.

Ovakva aktivnosti se najčešće obavljaju u situacijama kada počinitelj ne može biti otkriven i/ili kada žrtva nije u stanju momentalno da reaguje, a tipični primeri za to su javna mesta poput prepunog autobusa ili tramvaja, odnosno rock koncerta.

Froterizam se kolokvijalno naziva drpanje ili trljanje.

Takvi nekonsenzualni seksualni kontakti se u većini zakonodavstava smatraju oblikom zakonski kažnjivog seksualnog uznemiravanja, iako se češće definišu kao prekršaj nego kao krivično delo. Počinitelji osim kazni mogu očekivati i obavezno psihijatrijsko lečenje.

Leave a reply