Veštine prezentovanja

Kojim god poslom da se bavimo (osim ako nije u pitanju fizički posao isključivo) kad tad ćemo se verovatno naći u situaciji da je potrebno da održimo prezentaciju. Kako bismo uspešno održali prezentaciju postoje neka pravila i veštine koje treba usvojiti i razvijati. Pri pripremi prezentacije uvek treba imati na umu da se ona sastoji iz dva dela – pismene i usmene prezentacije. Iako su pismena i usmena prezentacija isprepletane treba biti svestan postojanja oba dela kao zasebna, ali biti i vičan usaglašavanju navedenog. Pre bilo kakvog početka neophodno je da se dobro informišemo o ciljnoj grupi kojoj prezentujemo. Tek odatle počinje prvi pravi korak u pripremi.

I Pravila uspešne pismene prezentacije:

1. Na slajdovima nije preporučljivo pisati cele rečenice već teze.
2. Na jednom slajdu ne bi trebalo da bude više od 5, 6 teza.
3. Poželjno je korišćenje skraćenica.
4. Dodatna objašnjenja uvek možemo napisati u delu notes.
5. Kad se bira tema prezentacije ne treba zanemariti ni temu ni kontekst izlaganja. Ako izlažemo diplomski, master, doktorski rad ili izlažemo na stručnom skupu svakako ćemo birati neku formalniju Power Point temu.
6. Ako izlažemo u manje formalnom kontekstu možemo izabrati i neku veseliju temu.
7. Dodatno zanimljivom našu pismenu prezentaciju učiniće i interesantan način prikazivanja teksta na slajdovima.
8. Lični pečat će svakako učiniti da naša pismena prezentacija ostane zapamćena. To možemo postići ako ubacimo i video ili link ka nekom interenet sajtu ili tekstu ili ako ubacimo određeni citat ili frazu (još bolje ako smo baš mi autor iste).
9. Power Point je već postao standard. Ako smo željni kreativnosti možemo napraviti prezentaciju na Prezi-ju.
10. Pre same prezentacije neophodno je proveriti slovne i pravopisne greške kao i da li sva potrebna tehnologija radi ispravno.

II Pravila uspešne usmene prezentacije:

1. Gradivo koje prezentujemo neophodno je da znamo i razumemo.
2. Podrazumeva se da znamo više od onoga što je napisano na prezentaciji.
3. Uvek možemo imati papire na kojima je detaljnije obrađeno ono što je prikazano u tezama na prezentaciji. Ipak, ostavićemo mnogo bolji utisak ako naučimo sve što planiramo da ispričamo i ne zavisimo od papira.
4. Ako imamo tremu preporučljivo je da to podelimo sa publikom.
5. Nije preporučljivo da sedimo tokom prezentacije. Želimo da naša publika bude u stanju napete pažnje a to nećemo postići ako smo i sami inertni.
6. Što manje gledamo u samu prezentaciju to bolje jer pokazuje našu ovladanost znanjem. Naravno neophodno je ponekad pogledati kako bismo pratili neki redosled izlaganja informacija.
7. U startu treba da kažemo publici da slobodno može da nas prekine ako im nešto nije jasno ili žele nešto da kažu.
8. Najbolje je pričati umerenim tonom i laganim tempom. Ako pričamo prebrzo publika možda neće moći da nas prati.
9. Znanje nije samo znati nego i biti sposoban da preneseš to znanje. Moramo se potruditi da budemo jasni u svom izlaganju.
10. Svakako će naša usmena prezentacija ostati zapamćenija ako navodimo što više zanimljivih primera.
11. Uglavnom je poželjno da pokušamo da uključimo publiku i da prezentacija bude što interaktivnija.
12. Ako nam negde zapne caka je da nađemo neko lice u publici koje izgleda zainteresovano i podržavajuće i da to pokuša da nas pokrene i održi tempo.
13. Ako imamo smisla za humor prezentacija je odlična prilika da ga iskoristimo. Na taj način osiguraćemo da nas publika prati.
14. Osmeh i osmeh. Osmeh je zarazan.
15. Nije zgoreg i da se zahvalimo nekome ko nam je pomogao da stvorimo tu prezentaciju ili rad koji iza nje stoji.
16. Feedback. Ako smo u mogućnosti konstruktivno je da pitamo publiku za povratne informacije.

Leave a reply