Carousel

Šta je dobrota?
Šta je dobrota?

Koliko je dobrota danas potcenjena kao društvena vrednost, a koliko…